Flere bofællesskaber for ældre på vej i Hovedstadsområdet


Render_seniorboliger

I 2013 blev der både i Furesø og Egedal kommuner afholdt borgermøder om seniorbofællesskaber. Det var i begge tilfælde kommunerne, der stod som arrangør af møderne. Formålet med borgermøderne var at undersøge, om der var basis for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber.

I Furesø blev resultatet af mødet, at der blev nedsat par arbejdsgrupper, hvis medlemmer alle er seniorer, der ønsker at flytte i seniorbofællesskab. I Egedal er man ikke lige så langt fremme i processen, men også her vil der formentlig blive nedsat en eller flere arbejdsgrupper.

Det er i skrivende stund usikkert, hvad projekterne i Furesø og Egedal ender med, men meget tyder, at nye seniorbofællesskaber er på vej i begge kommuner. Du kan kontakte de respektive kommuner, hvis du ønsker at høre mere om projekterne. Egedal Kommune omtaler desuden deres projekt på hjemmesiden her.

Copyright © SENIORBOLIGEN.DK