Flyt i bofællesskab

Ansøg om en bolig

  • af

Alle seniorbofællesskaber, der er opført som almenyttige lejeboliger, har en venteliste, som man kan blive skrevet op på. Man skal være opmærksom på, at mange af bofællesskaberne ikke har pligt til at følge ventelisten. Beboerne kan altså frit vælge, hvem de vil have ind i bofællesskaber. Retten til selv at vælge de nye beboere adskiller de almene seniorbofællesskaber fra den traditionelle almene bolig. Til gengæld for den rettighed forpligter beboergruppen… Læs mere »Ansøg om en bolig

Krav til nye beboere

  • af

Alderskrav I størstedelen af seniorbofællesskaberne skal man være 50 eller 55 år for at få en bolig. For ægtepar gælder det typisk, at kun en af ægtefællerne behøver at leve op til aldersgrænsen. Der er også seniorbofællesskaber, hvor man ikke har aldersgrænser, men derimod en regel om, at beboerne ikke har hjemmeboende børn. Ifølge de undersøgelser, der er foretaget, har denne regel ikke givet anledning til problemer. Beboernes alderssammensætning synes… Læs mere »Krav til nye beboere

At være ny beboer

  • af

Det kan være sin sag at flytte ind i et seniorbofællesskab, hvor størsteparten af beboergruppen har kendt hinanden igennem mange år og måske har været med til at skabe traditionerne og hverdagrutinerne i bebyggelsen. Der er da heller ingen tvivl om, at det er en god strategi, hvis man som en ny beboer bruger lidt tid på at stikke en finger i jorden, inden man begynder at komme med ændringsforslag… Læs mere »At være ny beboer

Gør-det-selv

  • af

Mange seniorbofællesskaber er blevet til på beboernes eget initiativ. Disse bebyggelser kaldes ofte for selvgroede bofællesskaber.  Nedenfor kan du læse om nogle af de erfaringer, som de selvgroede beboergrupper har gjort sig.    Saml en gruppe Det første skridt i processen består i at samle en gruppe mennesker, der gerne ville flytte i seniorbofællesskab. Erfaringen viser, at gruppen kan samles på flere måder. Det mest almindelige er nok, at en eller flere privatpersoner… Læs mere »Gør-det-selv

Eksempel på vedtægter. Andelsboliger

  • af

Nedenfor kan du læse et eksempel på vedtægterne i et eksisterende seniorbofællesskab, der er etableret som en andelsboligforening. Alle vedtægter er ikke helt ens, hvorfor det kan være fornuftigt at henvende sig til andre andelsbofællesskaber for at høre, hvordan de har udformet deres vedtægter.                                                                                                           § 1   Foreningens navn:         XXX                                                                             Foreningens… Læs mere »Eksempel på vedtægter. Andelsboliger