Spring til indhold

Ballade i bofællesskabet

  • af

Personstridigheder

Personstridheder er det punkt, som flest beboere fremhæver, når man beder dem pege på de ting, der skaber problemer i deres bofællesskab.  De mest udbredte konflikter vil være velkendte for mange husejere og kan eksempelvis handle om to naboer, der ikke kan blive enige om højden på en hæk.  Kun to procent overvejer dog at flytte på grund en uoverensstemmelser med en af naboerne.

 

Klikedannelse

I langt de fleste beboergrupper synes klikedannelse ikke at udgøre en større udfordring. Kun ni procent af beboerne synes således, at klikedannelse er en kilde til mange eller en del problemer. Der er dog enkelte eksempler på bofællesskaber, der har været delt op i to fraktioner, der så at sige har kæmpet om magten i bebyggelsen. Den form for klikedannelse kan være ødelæggende for trivslen og sammenholdet i en beboergruppe.

 

Den personlige udfordring

Det kræver ofte lidt tilvænning at bo i et seniorbofællesskab. Først og fremmest skal man vænne sig til at bo i et boligmiljø, hvor man i højere grad end i et parcelhus må indpasse sig i forhold til naboerne. De fleste beboere er dog fra starten indstillede på, at man ikke kan optræde helt så individualistisk og egensindigt i et seniorbofællesskab som i eget hus. Stort set alle oplever, at det med tiden bliver meget lettere at være en del af en større beboergruppe. Der er dog eksempler på beboere, der aldrig vænner sig til det. Det kan være et problem for både dem selv og deres naboer.

Som alle andre hjemmesider, anvender vi cookies her på seniorboligen.dk.