Spring til indhold

At være ny beboer

  • af

Det kan være sin sag at flytte ind i et seniorbofællesskab, hvor størsteparten af beboergruppen har kendt hinanden igennem mange år og måske har været med til at skabe traditionerne og hverdagrutinerne i bebyggelsen.

Der er da heller ingen tvivl om, at det er en god strategi, hvis man som en ny beboer bruger lidt tid på at stikke en finger i jorden, inden man begynder at komme med ændringsforslag til fællesmøderne. De “gamle” beboere kan godt være lidt nærtagende, hvis de nye lægger ud med at ville lave om på tingene.

Der er dog intet, der tyder på, at det gennemsnitlige seniorbofællesskab er præget af mange spændinger mellem de nye og de ”gamle” beboere. Tværtimod viser beboerundersøgelsen, at størstedelen af beboerne – både de nye og de ”gamle” – har en oplevelse af, at integrationen af de nytilkomne er forløbet godt. Således mener  90 procent af de nye beboere, at de er blevet taget godt imod. Og der er også 90 procent af de ”gamle” beboere, der mener, at de nye er gledet godt ind i gruppen.

Som alle andre hjemmesider, anvender vi cookies her på seniorboligen.dk.