Spring til indhold

Fælleshus og fælleslokaler

  • af

Seniorbofællesskaber, der er opført som række- eller klyngehuse, vil som oftest have et selvstændigt fælleshus. Fælleshusene er typisk 130-140 kvadratmeter. Der er dog en tendens til, at de nyere fælleshuse er noget større.

Stort set alle fælleshuse har køkken og et større lokale, der bruges som kombineret opholds- og spiserum. Desuden har størstedelen af husene et gæsteværelse, mens lidt over halvdelen har vaskeri, værksted/hobbyrum og depotrum. Det er dog de færreste, der har alle disse forskellige rum. Endelig har alle fælleshuse et toilet og som regel også et bad.

I etagebyggerier er fælleslokalerne ofte indrettet i en ombygget lejlighed. Fælleslokalerne i etagebyggerierne er generelt mindre end fælleshusene i rækkehusbyggerierne. De fleste fælleslokaler eller fælleslejligheder har dog køkken, opholds- og spiserum, gæsteværelse og toilet og bad.

Det er kendetegnende for både fælleshuse og fælleslokaler, at beboergruppen selv dækker husleje, drift og vedligeholdelse. Uanset om der Seniorbofaelleskab-Felleshus.Tuener tale om lejeboliger eller ejer- og andelsboliger vil det næsten altid være sådan, at seniorbofællesskabets har eksklusiv brugsret til fælleshuset eller fælleslokalerne.

Der er eksempler, at en beboergruppe har delt deres fælleslokaler med andre beboergrupper i nabolaget. Eksempelvis med naboerne i et andet alment byggeri. Erfaringerne med at dele brugsretten har overvejende været negative, men der er så få eksempler, at man næppe kan konkludere, at det altid er en dårlig idé.

Som alle andre hjemmesider, anvender vi cookies her på seniorboligen.dk.