Spring til indhold

Nabohjælp

  • af

Når man beder bofællesskabernes beboere om at opregne gevinsterne ved deres boform, så nævner de fleste af dem, at en af de helt store fordele er, at der altid er nogen til at kigge efter huset, tømme postkassen og vande blomsterne, hvis man er bortrejst i nogle dage.

Men den gensidige nabohjælp indskrænker sig ikke til at kigge efter hinandens boliger. Der er masser af eksempler på, at beboere har hjulpet hinanden med et lift til supermarkedet. Med at komme til lægen. Og med indkøb for en sengeliggende nabo. Der er også en del eksempler på, at hjælpen har været temmelig vidtgående.

Man kan også nævne, at et seniorbofællesskab er et udmærket sted at bo, hvis man får problemer med sin computer, som man ikke selv kan løse. Således fortæller næsten 20 procent, at de indenfor den sidste måned har hjulpet en nabo med at løse et computerproblem.

Selv om en del af seniorbofællesskabernes beboere jævnligt modtager en eller anden form for hjælp fra en nabo, så er der intet, der tyder på, at beboere med hjælpbehov driver rovdrift på de hjælpsomme. Således er det kun en procent af beboerne, der ofte eller af og til oplever det som et irritationsmoment, at naboen beder dem om hjælp.

 

Grænser for nabohjælp

Skal man hjælpe sine naboer med alting? Ifølge størsteparten af beboerne er svaret helt utvetydigt: nej. Langt de fleste mener nemlig, at man ikke skal hjælpe sine naboer med private forhold og personlig hygiejne. Den slags må familien eller hjemmehjælpen tage sig af.

Selv om beboerne trækker en klar grænse ved hjælp til private forhold, så er der en del eksempler på, at man i nogle seniorbofællesskaber har ydet meget omfattende hjælp til en nabo i forbindelse med alvorlig sygdom. Det kan være at vaske naboens tøj over en længere periode. Som regel vil det kun være naboer, der er i forvejen er nære venner, der yder den slags hjælp over for hinanden.

Som alle andre hjemmesider, anvender vi cookies her på seniorboligen.dk.