Spring til indhold

Fælles arbejdsopgaver

  • af

I et ethvert seniorbofælleskab er der en række praktiske arbejdsopgaver, der løbende skal løses. De fleste steder udfører beboerne selv en del af de praktiske arbejdsopgaver, men der kan være stor forskel på, hvor mange man påtager sig. Eksempelvis står beboerne selv for rengøringen i halvdelen af bofællesskaberne, mens arbejdet udføres af en rengøringshjælp i den anden halvdel.

De samme forskelle gør sig gældende med hensyn til vedligeholdelse af de udendørs fællesarealer. Her er der beboergrupper, der selv udfører alle arbejdsopgaver fra græsslåning til pasning af blomsterbedene. Men der er også beboergrupper, der overlader alt til en havemand. Endelig er der grupper, der køber professionel hjælp til nogle af opgaverne og laver resten selv.

Der er flest arbejdsopgaver i de bebyggelser, der er opført som klynge- eller rækkehuse, hvor både fælleslokalerne og fællesarealerne er betydeligt større end i bofællesskaber, der er opført som etagebyggerier. Generelt er det også sådan, at beboerne i de almene bofællesskaber har færre praktiske arbejdsopgaver end beboerne i andelsbofællesskaberne. En af årsagerne hertil er, at der blandt boligselskaberne er tradition for, at det er en ejendomsfunktionær, der har ansvaret for det praktiske.

Snerydning_seniorbofaellesskab

Nogle boligselskaber er dog gået med til fleksible ordninger, hvor beboerne og ejendomsfunktionæren har delt arbejdsopgaverne imellem sig. Set fra beboernes synspunkt kan det være en fordel. Dels er der penge at spare ved at lave arbejdet selv. Og dels er udførslen af fælles arbejdsopgaver med til at knytte beboergruppen sammen socialt.

Det er sjældent, at beboerne påtager sig meget besværlige eller tunge arbejdsopgaver som at fælde træer eller opsætte et hegn. Eksempelvis er det kun i 16 procent af bebyggelserne, at beboerne selv står for snerydningen. Snerydning og andre tunge arbejdsopgaver bliver kun udført i bofællesskaber, hvor der er mænd med overskud til at påtage sig jobbet.

Samlet set deltager 80 procent af seniorbofællesskabernes beboere i de fælles arbejdsopgaver. Kun otte procent mener, at fordelingen af arbejdsopgaverne er en kilde til mange eller en del problemer.

Som alle andre hjemmesider, anvender vi cookies her på seniorboligen.dk.