Spring til indhold

Udvalgene

  • af

Ni ud af ti seniorbofællesskaber har et eller flere beboerudvalg, der tager sig af aktiviteter, der falder udenfor bestyrelsens arbejdsområde. De to mest almindelige udvalg er henholdsvis haveudvalget, der har ansvaret for de grønne fællesarealer og aktivitetsudvalget, der står for de sociale arrangementer som udflugter, julefrokoster og fællesspisning.Der er også en del seniorbofællesskaber, hvor arbejdsopgaverne er delt ud på flere udvalg. Rekorden har et seniorbofællesskab i københavnsområdet, hvor beboerne har etableret flere end 20 forskellige udvalg.

Det betyder ikke, at beboerne i bofællesskabet er 20 gange så aktive som beboerne i bofællesskaber med kun et udvalg. Det betyder bare, at de er ekstremt velorganiserede og kan lide, at alle arbejdsopgaver er præcist fordelt. I andre bofællesskaber tager man ikke organiseringen så nøje og har fordelt arbejdsopgaverne på en mere uformel vis.

Som regel er det ikke vanskeligt at rekruttere beboer til udvalgsarbejdet.

 

Som alle andre hjemmesider, anvender vi cookies her på seniorboligen.dk.