Spring til indhold

Rådgivning, borgermøder, seminarer

  • af

Seniorbofællesskabet er en atypisk boform. Derfor kan det være en fordel at afholde borgermøder, seminarer, aftenskolekurser og studiekredse om boformen. Det kan også være en fordel at søge rådgivning og lære af andres erfaringer, hvis man planlægger at etablere et seniorbofællesskab. Hvis du søger råd og vejledning om seniorbofællesskaber, er du velkomne til at henvende dig til seniorboligen.dk. Ud over generel rådgivning tilbyder seniorboligen.dk at afholde borgermøder, seminarer og studiekredse. Ring evt. 22 90 22 85 eller send en mail til: max@zenior.dk. 

Rådgivning. Seniorbofællesskabet er en anderledes boform, der kan være udfordrende for alle de involverede parter.  Derfor kan man med fordel lade sig inspirere af, hvilke erfaringer man har gjort sig med etablering af seniorbofællesskaber rundt om i landet. Hvad virkede andre steder? Hvad virkede nogenlunde? Og hvad virkede slet ikke? I seniorboligen.dk har vi meget stor erfaring med spørgsmål som disse. Og hvis vi ikke har svaret på rede hånd, så kan vi skaffe det gennem vores netværk, der både tæller beboergrupper, embedsmænd, lokalpolitikere, boligselskaber, arkitekter og byggefirmaer.  

Borgermøder. Erfaringen viser, at mange mennesker er lidt usikre på, hvad det vil sige at bo i et seniorbofællesskab. Derfor er det en god idé at holde borgermøder, hvor der bliver givet nøgtern information om boformen. Det vil sige information om, hvad man kan vente sig af tilværelsen i et seniorbofællesskab. Og information om, hvilke forventninger man kan have til helt konkrete ting som boligens størrelse, indretning og prisniveauet. Borgermøderne fungerer også som en slags lokal boligundersøgelse, fordi fremmødet i sig selv indikerer, hvor stor interessen er. Et velbesøgt borgermøde vil ofte være det første skridt på vejen mod realiseringen af et seniorbofællesskab.

Seminarer/aftenskolekurser. Seminarerne kan have flere forskellige funktioner, og indholdet kan fastlægges efter ønsker og behov. Eksempelvis kan man holde seminarer for borgergrupper, der har et fælles ønske om at etablere et seniorbofællesskab som en andelsboligforening. På seminaret får deltagerne mulighed for at diskutere deres indbyrdes ønsker og forventninger. Ligesom de kan få gode råd til, hvordan de arbejder videre mod realiseringen af deres bofællesskab. Seminarerne kan eventuelt afholdes i aftenskoleregi over 1-2 dage for grupper på mindst 12 personer.

Studiekredse. Kun seks procent af seniorbofællesskabernes beboere har tidligere i livet boet i bofællesskab eller kollektiv. Det er en af grundene til, at det er en god idé at afholde en professionelt ledet studiekreds, hvor de kommende beboere får mulighed for at forberede sig bedst på muligt på den anderledes tilværelse i seniorbofællesskabet. En væsentlig del af studiekredsen bliver brugt til at diskutere spørgsmål som: Hvilke fritidsaktiviteter skal vi dyrke i vores bofællesskab? Hvordan skal vi organisere os? Og hvor går grænsen for, hvor meget hjælp vi kan forvente af hinanden? Studiekredsen beskæftiger sig også med mere konkrete emner som husorden og vedtægter. Endelig er beboerne i nogle projekter også blevet inddraget i den fysiske planlægning af bebyggelsen.

Om seniorboligens rådgivning. Seniorboligen.dk drives af mag.scient Max Pedersen, der har skrevet to bøger om seniorbofællesskaber. Senest ”Det store eksperiment”, der blev udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut i 2013. Max Pedersen har flerårig erfaring fra den nu nedlagte forbrugerorganisation Boligtrivsel i Centrum, der stod bag etableringen af næsten 100 seniorbofællesskaber. Max Pedersen kan kontaktes på 22 90 22 85 eller på e-mail: max@zenior.dk.

Som alle andre hjemmesider, anvender vi cookies her på seniorboligen.dk.