Spring til indhold

Bestyrelsen

  • af

Stort set alle seniorbofællesskaber har en bestyrelse. Blandt undtagelserne er et bofællesskab, hvor beboerne af principielle grunde har fravalgt at have en bestyrelse ud fra et ønske om, at ingen i beboere skal stå over andre. Bestyrelserne har typisk 3-7 medlemmer. Den gennemsnitlige bestyrelse har fem medlemmer. Mændene er som regel i overtal, selv om kvinderne udgør flertallet af bofællesskabernes beboere.

Det er kendetegnende for bestyrelserne, at de på papiret har meget lidt magt, fordi de fleste beslutninger – også de helt små – bliver taget af den samlede beboergruppe i fællesskab. Bestyrelsernes rolle er primært administrativ og som bindeled til boligselskabet, administratoren og revisoren. Det er som regel også bestyrelsen, der indhenter tilbud fra håndværkere og tager sig lignende opgaver.

De fleste beboere er tilfredse med deres bestyrelse, og man anderkender, at den udfører et stykke arbejde på fællesskabets vegne. Det gælder ikke mindst i de bofællesskaber, hvor bestyrelsen påtager sig ekstra opgaver som fx selv at føre regnskab. Der er selvfølgelig også beboere, der er utilfredse med bestyrelsens arbejde. Eksempelvis er det ikke et særsyn, at beboere mener, at deres bestyrelse er for dominerende.

Bestyrelsen og ikke mindst formanden spiller en vigtig rolle i en del bofællesskaber. Det gælder ikke mindst i forbindelse med nabostridigheder eller alvorlige uoverensstemmelser om driften. I sådanne sager kan en god bestyrelsesformand eller -forkvinde være afgørende for, at der kan findes en diplomatisk løsning. Omvendt kan en dårlig bestyrelsesformand gøre ondt være.

Det er ikke ualmindeligt, at bestyrelsesmedlemmerne bestrider deres poster over en længere årrække. En af årsagerne hertil er, at man i mange seniorbofællesskaber har svært ved at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsesarbejdet. Således har man 73 procent af bofællesskaberne erfaret, at det af og til er svært at skaffe nye bestyrelsesmedlemmer. Kun i 27 procent af bofællesskaberne er erfaringen, at det er let at skaffe bestyrelsesmedlemmer.

 

Som alle andre hjemmesider, anvender vi cookies her på seniorboligen.dk.