Spring til indhold

Bofællesskaber i ombygninger

  • af

Der er mange, der har drømt om at etablere seniorbofællesskaber på gamle herregårde og i nedlagte fabrikker. I de fleste tilfælde er det blevet ved drømmen. Det er både dyrt og besværligt at lave så store ombygninger. Derfor er langt størsteparten af alle seniorbofællesskaber nybyggerier, der er skabt til formålet.

Der findes dog enkelte seniorbofællesskaber, der er ombyggede. Et eksempel herpå er Glasværket i Odense, der, som navnet antyder, er etableret i byens gamle glasværk. Et andet eksempel er Sallingsgård i Skive, der tidligere fungerede som en husholdningsskole. Det er kendetegnende for begge bofællesskaber, at de har en central og bynær placering.

Som alle andre hjemmesider, anvender vi cookies her på seniorboligen.dk.