Spring til indhold

Krav til nye beboere

  • af

Alderskrav

I størstedelen af seniorbofællesskaberne skal man være 50 eller 55 år for at få en bolig. For ægtepar gælder det typisk, at kun en af ægtefællerne behøver at leve op til aldersgrænsen.

Der er også seniorbofællesskaber, hvor man ikke har aldersgrænser, men derimod en regel om, at beboerne ikke har hjemmeboende børn. Ifølge de undersøgelser, der er foretaget, har denne regel ikke givet anledning til problemer. Beboernes alderssammensætning synes ikke at adskille sig fra seniorbofællesskaber, der har fastsat en nedre aldersgrænse.

 

Ventelisterne

De fleste seniorbofællesskaber har venteliste eller en interesseliste, men som regel vil beboergruppen vælge frit fra listen, hvis der er flere ansøgerne til en bolig. Derfor skal man være indstillet på, at man kan blive inviteret til en slags optagelsessamtale med et beboerudvalg, hvis man søger bolig i et bofællesskab. Formålet med optagelsessamtalen er, at beboerudvalget skal vurdere, hvorvidt ansøgererne passer ind i beboergruppen.

Optagelsessamtalerne kan godt blive lidt akavede for både udvalget og ansøgerne, men hensigten er god nok. Begge parter har en klar interesse i at finde ud af, om ansøgerne kan fungere med de andre beboere. Det kan selvfølgelig være svært at finde ud af på baggrund af en enkelt samtale. Derfor inviterer man i mange bofællesskaber ventelistens medlemmer til et årligt arrangement, hvor ansøgerne og beboerne kan tale mere uforpligtende sammen.

Graf1

 

Andre kriterier

I en del seniorbofællesskaber vil beboerudvalget foretrække ægtepar, enlige mænd eller såkaldte yngre-ældre, fordi der mange steder er et markant underskud af netop disse grupper beboere. Det er ikke altid, at de valgkriterier er helt klart formuleret.  Der har været diskussion om rimeligheden i, at beboergrupperne vælger de nye beboere ud fra andre kriterier rækkefølgen på ventelisten. Argumentet for fremgangsmåden er, at det er afgørende for fællesskabets sociale bæredygtighed, at de nye beboere passer bedst muligt ind i beboergruppen.

Som alle andre hjemmesider, anvender vi cookies her på seniorboligen.dk.