Spring til indhold

Fællesaktiviteter

  • af

Der kan være meget stor forskel på antallet af fællesaktiviteter fra seniorbofællesskab til seniorbofællesskab. Nogle steder er fælleshuset stort set i brug dagligt. Andre steder kun ganske få gange om året. I det store flertal af bebyggelserne er fælleshuset i brug to-tre gange om uge.

Ikke overraskende er en af de mest udbredte aktiviteter i seniorbofællesskaberne: kortklubberne. Det foretrukne spil synes at være whist, men der spilles også bridge og l’hombre. I de senere år er fælles motion blevet en mere og mere almindelig aktivitet. Almindeligvis mødes man en gang om ugen til gymnastik i fælleslokalerne, men nogle steder mødes man to gange om ugen. De fleste af deltagerne er – måske ikke så overraskende – kvinder.

Mændene er derimod bedre repræsenteret i de 25 procent af seniorbofællesskaberne, hvor man regelmæssigt – en gang om ugen eller to – arrangerer gåture for beboerne. Turene finder som regel sted i nærområdet. Ifølge mange beboere er en af de store fordele ved gåturene og gymnastikken i fælleshuset, at det er nemmere at tage sig sammen til at dyrke motion, når man gør det i fællesskab med andre.

Der findes seniorbofællesskaber, hvor beboerne har lidt mere usædvanlige fællesaktiviteter. Et af dem finder man i Sønderjylland, hvor en gruppe beboere mødes en gang om ugen for at skyde med luftpistol i fælleshusets kælder. I et andet seniorbofællesskab har de mandlige beboere dannet et flagstangsvasker-laug. Mændene mødes en gang om året for at spise sammen og vurdere, hvorvidt flagstangen skal vaskes eller ej. Ifølge laugets vedtægter må der ikke indtages salat til middagen.

Som alle andre hjemmesider, anvender vi cookies her på seniorboligen.dk.