Fællesaktiviteter

  • af

Der kan være meget stor forskel på antallet af fællesaktiviteter fra seniorbofællesskab til seniorbofællesskab. Nogle steder er fælleshuset stort set i brug dagligt. Andre steder kun ganske få gange om året. I det store flertal af bebyggelserne er fælleshuset i brug to-tre gange om uge.

Ikke overraskende er en af de mest udbredte aktiviteter i seniorbofællesskaberne: kortklubberne. Det foretrukne spil synes at være whist, men der spilles også bridge og l’hombre. I de senere år er fælles motion blevet en mere og mere almindelig aktivitet. Almindeligvis mødes man en gang om ugen til gymnastik i fælleslokalerne, men nogle steder mødes man to gange om ugen. De fleste af deltagerne er – måske ikke så overraskende – kvinder.

Mændene er derimod bedre repræsenteret i de 25 procent af seniorbofællesskaberne, hvor man regelmæssigt – en gang om ugen eller to – arrangerer gåture for beboerne. Turene finder som regel sted i nærområdet. Ifølge mange beboere er en af de store fordele ved gåturene og gymnastikken i fælleshuset, at det er nemmere at tage sig sammen til at dyrke motion, når man gør det i fællesskab med andre.

Der findes seniorbofællesskaber, hvor beboerne har lidt mere usædvanlige fællesaktiviteter. Et af dem finder man i Sønderjylland, hvor en gruppe beboere mødes en gang om ugen for at skyde med luftpistol i fælleshusets kælder. I et andet seniorbofællesskab har de mandlige beboere dannet et flagstangsvasker-laug. Mændene mødes en gang om året for at spise sammen og vurdere, hvorvidt flagstangen skal vaskes eller ej. Ifølge laugets vedtægter må der ikke indtages salat til middagen.