Spring til indhold

Fællesspisning

  • af

Fællesspisningen er en samlende begivenhed i de fleste seniorbofællesskaber. I to tredjedele af bofællesskaberne spiser beboerne sammen mindst en gang hver anden måned. Hertil kommer så de spontane grillaftener om sommeren.

Der er generelt stor tilslutning t il fællesspisningerne. Mere end 80 procent af beboerne fortæller således, at de stort set deltager i arrangementerne hver gang.

Som regel er det beboerne, der selv står i køkkenet. I nogle få bofællesskaber er der tradition for, at man køber maden ude fra. I de fleste beboergrupper sætter man en ære i at lave god mad til en flad pris. Hermed også sagt, at fællesspisningerne ikke er nogen belastning for den enkelte beboers husholdningsbudget.

 

Kaffesammenkomster

I lidt over halvdelen af bofællesskaberne mødes beboerne en gang om ugen eller mere i fælleshuset for at drikke kaffe sammen. I en tredjedel mødes man en gang hver anden uge eller en gang om måneden.

Fremmødet til kaffesammenkomsterne er ikke lige så stort som til fællesspisningerne. Beboerne kommer kun, hvis det passer ind i deres dagsprogram.

Mange af beboerne sætter stor pris på de faste kaffesammenkomster. Det gælder ikke mindst de enlige og de ældste beboere, der ikke kommer så meget ud. For disse beboere er sammenkomsterne en bekvem og overskuelighed mulighed for at komme lidt ud.

Ofte bruges kaffesammenkomsterne til at fejre beboernes fødselsdage. Ligesom på en arbejdsplads vil fødselaren tit tage blødt brød med. Det er ikke usædvanligt, at der falder en Gammel Dansk af til deltagerne.

Som alle andre hjemmesider, anvender vi cookies her på seniorboligen.dk.