Spring til indhold

Stor tilfredshed med bofællesskaberne

  • af

De første seniorbofællesskaber var dybest set et stort eksperiment, fordi hverken beboerne eller fagfolkene havde nogen erfaringer med boformen. Set med beboernes øjne er eksperimentet lykkedes. Det er nemlig fælles for langt de fleste beboere, at de ikke bare er glade for at bo i bofællesskab. De er meget glade for det.

Beboernes glæde ved boformen afspejler sig meget tydeligt i den spørgeskemaunderundersøgelse, der blev lavet i forbindelse med bogen Det store eksperiment. Her siger hele 95 procent, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at bo i seniorbofællesskab (se figuren). Tre procent er hverken tilfredse eller utilfredse, mens kun to procent er decideret utilfredse.GRAF2_LILLE.png. FLERE PIXEL

At mange er tilfredse er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at det per definition er godt for alle mennesker at tilbringe alderdommen i et seniorbofællesskab. Som en livsklog beboer og stifteren af et af Danmarks første seniorbofællesskaber har sagt: Seniorbofællesskaber er en fantastisk god idé. Det er bare ikke en god idé for alle. 

Om seniorbofællesskabet er en god eller dårlig idé for dig, kan du kun selv svare på. Men forhåbentligt kan seniorboligen.dk hjælpe dig med at finde svaret.

 

Som alle andre hjemmesider, anvender vi cookies her på seniorboligen.dk.