Spring til indhold

Studiekredse

  • af

Erfaringen viser, at det er en god idé, hvis beboerne i et seniorbofællesskab lærer hinanden at kende før indflytningen. Det kan ske ved at afholde en studiekreds. Hvis du har brug for mere information om studiekredse end den nedenstående: ring 22 90 22 85 eller send en e-mail til max@zenior.dk. 

Hvad kan studiekredsen bruges til?

Der er flere fordele ved at arrangere en studiekreds før indflytningen i et seniorbofællesskab. Først og fremmest får de kommende beboere mulighed for at lære hinanden at kende. Det betyder, at man ikke skal bygge naboskabet op fra bunden af, når man flytter ind. Beboerne har allerede et fundament at stå på.

Det er også en stor fordel, at beboerne har mulighed for at afstemme deres forventninger til livet i bofællesskabet og på et tidligt tidspunkt få svar på spørgsmål som: Hvilke fællesaktiviteter skal vi have? Hvilke arbejdsopgaver skal vi selv udføre? Hvilke opgaver skal vi betale os fra? Hvor meget hjælp kan vi forvente af hinanden i hverdagen? Jo mere man har diskuteret disse spørgsmål igennem i studiekredsen, jo stærkere står beboergruppen efter indflytningen.

 

Studiekredsvejledere

Nogle beboergrupper har valgt at lave deres egne studiekredse, men de fleste har haft en udefra kommende studiekredsvejleder. Det sidste kan være en god idé, fordi vejlederen ikke er en del af beboergruppen. Studiekredsene er ofte blevet finansieret som en del af byggeriet, men mange er også blevet gennemført med støtte fra kommunen eller boligselskabet.

Det er helt klart en fordel, hvis studiekredsvejlederen har kendskab til livet i seniorbofællesskaberne og ikke “bare” har forstand på, hvordan man får en gruppe mennesker til at fungerer godt sammen. Mange af de ting, man bør diskutere i en studiekreds, handler nemlig om specifikke emner som: vedtægter, husorden, fordeling af arbejdsopgaver og brug af fælleshus. Alt sammen problemstillinger, der håndteres bedst, hvis studiekredsvejlederen har forhåndkendskab til seniorbofællesskaber.

 

Hvis en studiekreds ikke er mulig?

Det skal understreges, at man godt kan få et fint fællesskab i beboergruppen, selv om man ikke har haft mulighed for at gennemføre en studiekreds. Som regel vil det bare tage lidt længere tid at få fællesskabet løbet i gang.

Undersøgelser indikerer, at der er flere fællesaktiviteter i de bebyggelser, hvor beboerne har deltaget i en studiekreds. Det er dog ikke nogen naturlov, at det er sådan. Der er eksempler på bofællesskaber, hvor beboerne har et stærkt sammenhold, selv om de ikke var i studiekreds. Det handler først og fremmest om, at beboerne selv investerer tid og kræfter i at få fællesskabet til at fungere.

Som alle andre hjemmesider, anvender vi cookies her på seniorboligen.dk.